SULJE VALIKKO

avaa valikko

Toimitusehdot Kirjastopalvelun kalusteet

Kirjastopalvelun yleiset toimitusehdot 22.8.2018 alkaen.

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Kirjastopalvelu kalusteiden (”Kirjastopalvelu”) ja asiakkaan välisessä tavara- ja palvelukaupassa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Nämä toimitusehdot ovat voimassa 22.8.2018 alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat Kirjastopalvelun aiemmat yleiset sopimusehdot. Kirjastopalvelu pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla.

Tarjous ja sopimuksen syntyminen
Kirjastopalvelun tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Tarjous on voimassa kokonaisuutena. Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat, ja laskelmat ja muut asiakirjat ovat Kirjastopalvelun omaisuutta. Asiakkaalla ei ennen lunastusta ole oikeutta käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin tarjouksen käsittelemiseksi eikä oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä Kirjastopalvelun tarjouksen. Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Kirjastopalvelu on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

Hinnat
Hinnoittelun perustana käytetään tarjous- tai tilauspäivän voimassaolevia Kirjastopalvelun verottomia hintoja, ellei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa erikseen määriteltyjen toimitus-, asennus-, suunnittelu- ja muiden palveluiden hinnat veloitetaan erikseen. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin.

Toimitusehto
Kalusteiden toimitusehto on Toimitettuna määräpaikalle (DAP, Incoterms 2010). Tilauksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimitusmaksu. Asennus veloitetaan erikseen, jollei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu.

Hankintapalvelu
Osa verkkokaupan tietokannassa olevista tuotteista saatetaan toimittaa hankintapalvelun kautta. Näiden tuotteiden saatavuudesta ei ole tarkkaa tietoa, eikä niitä ole saatavilla tavallisten hankintakanavien kautta. Tällaisten tuotteiden tietojen yhteydessä esitetään hinta, joka koostuu viimeiseen tietoon tuotteen hankintahinnasta ja hankintapalvelun palvelumaksusta. Palvelumaksun osuus tuotteen hinnasta on 20-50%. Hankintapalvelun palvelumaksun suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka vaikeasti tuote on hankittavissa. Jos haluat varmistua tietyn tuotteen palvelumaksun tarkasta suuruudesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ennen tuotteen tilaamista. Tilatessasi hankintapalvelun kautta toimitettavan tuotteen hyväksyt, että palvelun toimittaminen aloitetaan heti, eikä palvelumaksun osuutta palauteta, vaikka tilaus peruutettaisiin tai tuote palautettaisiin. Jos emme pysty toimittamaan tuotetta, kauppa purkautuu.

Toimitusaika
Varastotuotteet noin 5-6 työpäivää, muut tilausvahvistuksen mukaan. Tilaustuotteiden toimitusaika on yleensä 2-4 viikkoa tilauksesta, tehdastuotteiden 8-10 viikkoa.

Maksuehto, viivästyskorko ja perintäkulut
Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuaika on neljätoista (14) päivää netto toimituspäivästä. Maksun viivästyessä Kirjastopalvelulla on oikeus periä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Kirjastopalvelulla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut.

Takuu
Kirjastopalvelu myöntää myymilleen tuotteilleen 12 kk takuun, joka kattaa materiaalivirheet tai muut tuotannosta aiheutuneet tuotevirheet. Tavaroissa olevat materiaali- ja valmistusvirheet Kirjastopalvelulla on oikeus valintansa mukaan joko korjata tai toimittaa uusi vastaava tavara tai mikäli tämä ei ole mahdollista, myöntää alennus tavaran hinnasta. Tavaran korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Takuu alkaa tavaran toimitushetkestä. Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaisesti sekä että se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata paristoja, normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä Kirjastopalvelulle kirjallisesti takuuaikana ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut takuun kattavan virheen.

Kalusteasennukset
Kalusteasennukset suoritetaan pyydettäessä erillisveloituksella. Kirjastopalvelu saa käyttää kalusteasennuksiin alihankkijoita.

Vakuudet ja Kirjastopalvelun oikeus olla toimittamatta
Mikäli vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun maksamisesta on sovittu, vakuus on annettava ja ennakkomaksu maksettava ennen tavaran tai palvelun toimittamisen aloittamista. Kirjastopalvelu pidättää oikeuden olla toimittamatta tavaroita tai palvelua jos a) asiakas ei ole maksanut erääntyneitä Kirjastopalvelun asiakkaalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan, b) asiakas ei ole asettanut sovittua vakuutta tai maksanut ennakkomaksua.

Muutokset toimituksen sisältöön tai toimitusaikaan
Asiakkaan muutospyynnöt toimituksen sisältöön on esitettävä Kirjastopalvelulle kirjallisesti ja sitten sovittava asiakkaan ja Kirjastopalvelun välillä niiden vaikutuksesta hintaan ja toimitusaikaan ja mahdollisesti muihin ehtoihin. Toimitusajan muutospyyntö on tehtävä kirjallisesti Kirjastopalvelulle. Mikäli toimitus sovitaan siirrettäväksi asiakkaan muutospyynnön johdosta, asiakkaalta veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointi- ja muut välttämättömät kustannukset laskun mukaan.

Toimituksen tarkastaminen ja palautus
Asiakkaan tulee tarkastaa tuotteet viivytyksettä niiden saavuttua. Tarkastus sisältää tuotteen ominaisuuksien ja kunnon huolellisen tarkastamisen lisäksi tuotemäärien vertaamisen lähetysluettelon mukaisiin tietoihin. Mikäli tarkastuksen yhteydessä tuotteessa tai lähetyksessä ilmenee virhe tai puute, tulee siitä reklamoida kirjallisesti (kalusteet@kirjastopalvelu.fi) Kirjastopalvelulle viipymättä, ja viimeistään kahdeksan (8) kalenteripäivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Kirjastopalvelulla on oikeus korjata virhe tai toimittaa uusi tuote. Mikäli lähetys on ulkoisesti vioittunut, on siitä tehtävä merkintä rahtikirjaan heti lähetyksen vastaanoton yhteydessä. Kirjastopalvelu katsoo asiakkaan hyväksyneen toimituksen, ellei asiakas ole kahdeksan (8) kalenteripäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta kirjallisesti reklamoinut toimitusvirheestä Kirjastopalvelulle. Asiakas voi palauttaa virheettömät tuotteet tai virheettömän toimituksen vain, mikäli Kirjastopalvelu on antanut asiakkaalle palautusoikeuden ja ilmoittanut siitä kirjallisesti. Ilman palautusoikeutta palautetut tuotteet lähetetään takaisin asiakkaalle ja takaisin lähettämisestä peritään rahtikustannukset asiakkaalta.

Omistusoikeuden ja vaaranvastuun siirtyminen
Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle silloin, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle sovitun toimitusehdon mukaan.

Ylivoimainen este
Kirjastopalvelu ei ole vastuussa vahingoista, mikäli vahinko johtuu tapahtumista, jotka ovat sattuneet sopimuksen teon jälkeen ja joihin sopimusosapuolet eivät ole voineet vaikuttaa, eivätkä ne olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa ja jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi. Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Kirjastopalvelu, asiakas tai alihankkija on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset
Kirjastopalvelun korvausvelvollisuus sopimusrikkomuksesta aiheutuneista asiakkaan välittömistä kuluista ja välittömistä vahingoista on kaikissa tapauksissa enintään vaatimuksen perusteena olevista tuotteista maksetun hinnan suuruinen. Kirjastopalvelu ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta ellei Kirjastopalvelun näytetä aiheuttaneen vahinkoa törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Näihin toimitusehtoihin ja niiden perusteella tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin ja toissijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Muutokset Sopimukseen
Kirjastopalvelulla on oikeus muuttaa soveltamiaan yleisiä toimitusehtoja ilmoittamalla muutoksista kirjallisesti. Muutettuja toimitusehtoja sovelletaan ilmoituksen jälkeen tehtyihin tilauksiin.

OMA TILI

Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen
ASIAKASPALVELU

Ota yhteyttä
Tietoa meistä
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste